Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 02 2017

cametrue
22:05
8726 0e15
Reposted fromhagis hagis viaSenyia Senyia
cametrue
22:03
Sponsored post
soup-sponsored
20:53
Reposted byLegendaryy Legendaryy
cametrue
22:02
9775 89e8 500
Reposted frompszemek pszemek viaSenyia Senyia
cametrue
22:02
1693 fbf3
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viadobby dobby
22:01
Chodźmy się kochać,
mówisz,
a ja nie muszę nigdzie iść bo kocham Cię tu i teraz
— Wiesław Myśliwski (via plastikowe)
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viabreakaway breakaway
cametrue
21:49
Mama dzisiaj mi powiedziała, że traktuję ludzi za bardzo "na zawsze"
— nikt nie jest na zawsze.
Reposted frompoczekalniadusz poczekalniadusz viadobby dobby
21:47
1285 6fc2 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
cametrue
21:46
Norway
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaSenyia Senyia
cametrue
21:44
0308 ee1b
Reposted fromsuits suits viaHanJiMun HanJiMun
cametrue
21:43
Każdy ma jakieś marzenie, które ujawnia tylko po pijanemu.
— "Słodki Listopad"
Reposted fromriseme riseme viaSenyia Senyia
cametrue
21:36
9186 2e57
cametrue
21:27
nie umiem cię pocieszyć kiedy patrzysz w przeszłość
ale mogę wziąć dobre wino i pójść tańczyć w deszczu z tobą
— płomień 81 . trudno mnie kochać
cametrue
21:26
Jak ćwiczyć pamięć, by umieć zapominać?
— Stanisław Jerzy Lec
Reposted fromhunsert hunsert viaonelovepls onelovepls
cametrue
21:24
0219 c745 500
Reposted fromdaysleeper daysleeper viaaynis aynis
cametrue
20:58
Jeszcze nigdy nie byłam tak bardzo nieszczęśliwa z tą całą moją miłością do Ciebie
cametrue
20:56
4021 ffcc
Reposted fromwogniu wogniu viaSenyia Senyia
20:54
Najtrudniejszą rzeczą w życiu jest nieodzywanie się do kogoś, z kim rozmawiałeś każdego dnia
— (via cytaty-tmblr)
cametrue
20:35
cametrue
20:33
Twój pierwszy krok sprawi, że ona zrobi tysiąc kolejnych, ale musisz pokazać, że warto.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromsilkydreams silkydreams viayveee yveee
cametrue
20:33
Nie samo czekanie jest najgorsze, ale to, co sobie wtedy wyobrażasz...
— Arturo Perez Reverte
Reposted frommysweetnewyork mysweetnewyork viadobby dobby
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...