Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 12 2017

cametrue
19:59
Oczy przeważnie otwierają się dopiero wtedy, kiedy do niektórych rozdziałów naszego życia zamykają się drzwi.
Reposted fromviolet-hill violet-hill viaaynis aynis

September 11 2017

21:13
1355 37f5 500
Reposted frommirkkuz mirkkuz viaawakened awakened
21:12
1408 d601 500
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues viaawakened awakened
cametrue
21:09
cametrue
21:04
9826 0ba8 500
Reposted fromZircon Zircon viaaynis aynis
cametrue
20:58
20:58
0844 154a 500
Reposted frommadamebadass madamebadass viaawakened awakened
cametrue
20:57
0356 6659 500
Reposted fromoutoflove outoflove viacytaty cytaty
cametrue
20:36
Kiedy lecisz samolotem, dostajesz wyraźną instrukcję, żeby w razie potrzeby najpierw założyć maskę sobie, a dopiero potem innym, którzy mogą potrzebować pomocy. To jest jedna z najlepszych życiowych porad. Nie pomożesz nikomu, jeśli samemu nie jesteś w pełni sił.
— Riennahera
Reposted fromdreamadream dreamadream viaaanetaxx aanetaxx
cametrue
20:35
Mężczyzna, który jest ci przeznaczonym, przyjdzie do ciebie bez żadnej magii.
(...)Przyjdzie i zostanie, choćbyś próbowała go odpędzić po tysiąckroć. Zaś taki,którego musisz siłą przywoływać, z pewnością nie jest tym twoim. Więc przyzywanie go nie przyniesie ci szczęścia, jeno ból.
— Magdalena Kozak
Reposted from15kwietnia 15kwietnia viaaanetaxx aanetaxx
cametrue
20:35
To co jest między dwoma osobami , mogą zrozumieć tylko te dwie osoby.
— dokładnie.
Reposted fromchocoway chocoway viaaanetaxx aanetaxx

July 25 2017

21:31
8083 d1b3 500
Few Seconds Before Happiness ~1955
Reposted fromrhomaa2 rhomaa2 viadisheveled disheveled
cametrue
21:28
5594 fe5d
Reposted fromtfu tfu viadancingwithaghost dancingwithaghost
cametrue
20:55
On zakochał się w niej od razu, ona zakochała się najpierw w jego wierszach, bo każda kobieta, zanim pokocha mężczyznę, zakochuje się najpierw w tym, co on mówi, pisze albo robi.
— Mirosław Żuławski
Reposted fromjust-breathe just-breathe viaaanetaxx aanetaxx
cametrue
20:54
3154 7df9 500
Reposted fromrudapotwora rudapotwora viaaanetaxx aanetaxx
cametrue
20:53
5346 bf37
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viaaynis aynis
cametrue
20:52
Reposted fromFlau Flau viaaanetaxx aanetaxx
cametrue
20:51
2336 1e1c 500
Reposted fromnutt nutt viaitcouldbeworse itcouldbeworse
cametrue
20:50
6343 b30d
Reposted fromdusielecc dusielecc viaSenyia Senyia
20:49
1390 155e 500
Reposted fromclitoris clitoris viaSenyia Senyia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl