Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 02 2017

cametrue
15:41
1006 5784 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaxannabelle xannabelle
cametrue
15:40
5339 02c0
Reposted fromyanek yanek viadancingwithaghost dancingwithaghost
cametrue
15:32
Reposted fromvolldost volldost viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
cametrue
15:18
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromimpulsivee impulsivee viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
cametrue
15:18
Albo go kocha, albo się uparła. Na dobre, na niedobre i na litość boską
— Szymborska
Reposted fromseptember september viazoi zoi
cametrue
15:15
bardzo chciałbym być teraz z Tobą
Reposted fromspes spes viacompletelydifferent completelydifferent
cametrue
15:13
5797 ef82
Reposted fromparrtyzant parrtyzant vialubie-lato lubie-lato
cametrue
15:09
0436 15cb 500
Ostatnia miłość pana Morgana(2013)
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viayveee yveee
cametrue
15:01
5161 670e 500
Reposted fromtfu tfu viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
14:58
Myślę, że jakaś część mnie zawsze będzie na Ciebie czekać.
— (via atropinum)
cametrue
14:48
- Kochasz go ?
- A wyglądam jakbym kochała ?
- Wyglądasz jakby to on Cie nie kochał.
cametrue
14:43
Pamiętasz jak w szkole się ze mnie śmiałaś, że mięśnie mnie bolą, bo zanikają? Boli mnie serce. I nie jest śmiesznie. 
— P, a ja przecież już nie mam serca.
Reposted fromkatalama katalama
cametrue
14:38
2061 ef9c 500
Reposted fromcoolenough coolenough viaaynis aynis
cametrue
14:37
6395 dee3 500
Reposted fromalcohoolic alcohoolic viaaynis aynis
cametrue
14:37
Powiedział mi kiedyś jeden psychiatra, że ze mną dlatego tak kiepsko, bo myślę sensualnie.
Nie intelektualnie.
Sercem myślę.
Nie głową.
Uczuciami się kieruję.
Instynktem.
Nie rozumem.
— J. Borszewicz
Reposted fromhisteryczna histeryczna viayveee yveee
cametrue
14:36
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viazoi zoi
cametrue
14:36
6577 c8b5
Reposted fromkrzysk krzysk viaSenyia Senyia
cametrue
14:34
4973 b0d4 500
Reposted fromsomuchhappiness somuchhappiness viayveee yveee
cametrue
14:32
3658 35ca 500
Reposted fromadamkrk adamkrk viaSenyia Senyia
cametrue
14:28
8968 8848 500
Reposted fromjottos jottos vialaj laj
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl