Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 12 2017

cametrue
21:10
cametrue
21:06
8248 87e6 500
Reposted fromtfu tfu viadancingwithaghost dancingwithaghost
cametrue
20:57
7841 fcdc
cametrue
20:56
7937 101c 500
Reposted fromtfu tfu viaawakened awakened
cametrue
20:53
przeraża mnie ten cały zmarnowany przeze mnie czas
Reposted fromcreure creure viaawakened awakened
20:30

Ten moment, gdy zamykasz oczy, nakładasz słuchawki i wyobrażasz sobie, że nie istniejesz... Cudownie miłe odczucie

cametrue
20:29
-Dlaczego on odszedł? -A bo ja wiem? Może byłaś zbyt szczęśliwa, albo zbyt piękna. Bóg bywa zazdrosny.
— Bóg bywa zazdrosny.
Reposted frompoczekalniadusz poczekalniadusz viaaanetaxx aanetaxx
cametrue
20:27
Czy was też tak strasznie wkurzają optymiści?
Chodzi taki dookoła ciebie i ciągle się uśmiecha,
a ty masz ochotę go udusić.
— Katarzyna Berenika Miszczuk – Wilczyca
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
cametrue
20:25
7701 f806
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaawakened awakened
cametrue
20:24
1178 c8b7 500
Reposted fromkaiee kaiee viaawakened awakened
cametrue
20:20
Albo wchodzisz do mojego życia, albo z niego znikaj. Proszę, nie stój w progu...
Reposted fromxalchemic xalchemic viaaynis aynis
cametrue
20:20

Milczymy, by nie pogorszyć sprawy. Tracimy szanse nic nie mówiąc.

Reposted frombomdia bomdia viaaynis aynis
20:20
0809 a971
Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter viaaynis aynis
cametrue
20:09
2337 7d8b 500
Reposted fromte-quiero te-quiero viasouxie souxie
cametrue
20:05
3817 2d53 500
Reposted from0 0 viadancingwithaghost dancingwithaghost
cametrue
20:04
cametrue
20:02
5771 b854
Reposted fromoutoflove outoflove viacoffeebitch coffeebitch
cametrue
20:00
cametrue
19:59
Oczy przeważnie otwierają się dopiero wtedy, kiedy do niektórych rozdziałów naszego życia zamykają się drzwi.
Reposted fromviolet-hill violet-hill viaaynis aynis

September 11 2017

21:13
1355 37f5 500
Reposted frommirkkuz mirkkuz viaawakened awakened
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl