Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 25 2017

21:31
8083 d1b3 500
Few Seconds Before Happiness ~1955
Reposted fromrhomaa2 rhomaa2 viadisheveled disheveled
cametrue
21:28
5594 fe5d
Reposted fromtfu tfu viadancingwithaghost dancingwithaghost
cametrue
20:55
On zakochał się w niej od razu, ona zakochała się najpierw w jego wierszach, bo każda kobieta, zanim pokocha mężczyznę, zakochuje się najpierw w tym, co on mówi, pisze albo robi.
— Mirosław Żuławski
Reposted fromjust-breathe just-breathe viaaanetaxx aanetaxx
cametrue
20:54
3154 7df9 500
Reposted fromrudapotwora rudapotwora viaaanetaxx aanetaxx
cametrue
20:53
5346 bf37
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viaaynis aynis
cametrue
20:52
Reposted fromFlau Flau viaaanetaxx aanetaxx
cametrue
20:51
2336 1e1c 500
Reposted fromnutt nutt viaxironical xironical
cametrue
20:50
6343 b30d
Reposted fromdusielecc dusielecc viaSenyia Senyia
20:49
1390 155e 500
Reposted fromclitoris clitoris viaSenyia Senyia

May 27 2017

16:02
cametrue
16:02
3325 6fad
Reposted fromheroes heroes viaaynis aynis
cametrue
15:57
3416 5506 500
Reposted frommagic-unicorn magic-unicorn viaSenyia Senyia
15:57
1687 a6aa 500

If you’re curious, it’s this stuff. (via zeapollo/tallerud)

Reposted fromwit wit viaaynis aynis
cametrue
15:56
cametrue
15:55
1085 53ee
Reposted fromnezavisan nezavisan viamacchiata macchiata
cametrue
15:54
- Wierzysz w przeznaczenie, czy uważasz, że to los? 
- Wierzę w wolną wolę.
- To znaczy?
- Nie muszę Cię kochać, ale chcę.
cametrue
15:53
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaynis aynis
cametrue
15:52
9363 ccb3 500
Reposted fromMuppet Muppet viaaynis aynis

May 02 2017

cametrue
16:47
6931 ec8c
Reposted from12-10-2014 12-10-2014 viatoniewszystko toniewszystko
cametrue
16:10
Chcę być twoim przyjacielem. Chcę być tym przyjacielem, w którym się beznadziejnie zakochasz.
— “Sekret Julii” Tahereh Mafi
Reposted from12-10-2014 12-10-2014 viaspokodama spokodama
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl