Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2017

16:02
cametrue
16:02
3325 6fad
Reposted fromheroes heroes viaaynis aynis
cametrue
15:57
3416 5506 500
Reposted frommagic-unicorn magic-unicorn viaSenyia Senyia
15:57
1687 a6aa 500

If you’re curious, it’s this stuff. (via zeapollo/tallerud)

Reposted fromwit wit viaaynis aynis
cametrue
15:56
cametrue
15:55
1085 53ee
Reposted fromnezavisan nezavisan viamacchiata macchiata
cametrue
15:54
- Wierzysz w przeznaczenie, czy uważasz, że to los? 
- Wierzę w wolną wolę.
- To znaczy?
- Nie muszę Cię kochać, ale chcę.
cametrue
15:53
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaynis aynis
cametrue
15:52
9363 ccb3 500
Reposted fromMuppet Muppet viaaynis aynis

May 02 2017

cametrue
16:47
6931 ec8c
Reposted from12-10-2014 12-10-2014 viatoniewszystko toniewszystko
cametrue
16:10
Chcę być twoim przyjacielem. Chcę być tym przyjacielem, w którym się beznadziejnie zakochasz.
— “Sekret Julii” Tahereh Mafi
cametrue
15:53
cametrue
15:51
- cześć, co robisz?
- no hej, dziś jeszcze nic nie zrobiłam, kochałam cię w myślach trzy godziny, później coś zjadłam, dzień jak każdy.
Reposted fromsohard sohard viayveee yveee
15:47
8487 4849 500
Reposted fromtwice twice viaSenyia Senyia
cametrue
15:47
Tak bardzo niefortunnie jest urodzić się człowiekiem, który zawsze kocha bardziej niż jest kochany.
Reposted fromtereseek tereseek viaSenyia Senyia
cametrue
15:45
Minęło wiele miesięcy,
ale mnie nic nie minęło.
— Edward Stachura
Reposted fromwetryagain wetryagain viaxannabelle xannabelle
cametrue
15:44
to boli, gdy jest się niekochanym. ludzie stają się od tego źli.
— 4.04.17
Reposted frommyu myu viakatalama katalama
cametrue
15:43
2143 7373
Reposted fromAng3ll Ang3ll viayveee yveee
cametrue
15:41
3336 2c11
Reposted fromPoranny Poranny viapie-in-the-sky pie-in-the-sky
cametrue
15:41
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl